Spam-virus-phishing

Siden slutten av august har vi hatt en eksplosiv økning i e-post til våre servere. Hadde dette vært våre kunders økte bruk av tjenestene ville vi selvfølgelig vært lykkelige. Men dessverre skyldes økningen nesten utelukkende økt volum av søppelpost (spam), virusinfiserte e-poster og phishing.

Våre servere mottar nå omlag 20 ganger så mye e-post pr. dag sammenlignet med hva som var normalt for bare noen uker siden. Mengden søppel/spam/phishing har økt fra i underkant av 30% til omlag 80%. På det verste var mengden søppelpost over 90% av trafikken.

Vi benytter nå bl.a. MailScanner, ClamAV og SpamAssassin på våre servere for å beskytte våre kunder mest mulig mot alt dette søppelet som flyter omkring.

Vi har også iverksatt metoder for å begrense katalogangrep (directory attack) mm.

Phishing er e-post som gir seg ut for å være fra din bank. PayPal e.l. og som inneholder lenker til sider der du bes "oppdatere" din konto-informasjon. Også denne type e-post vil nå filtreres og merkes som søppel (spam).

Og vi har selvfølgelig satt i drift flere tjenere og oppgradert eksisterende tjenere for økt trykk. Dessverre vil vi nok ikke se noen nedgang i søppeldistribusjon på nett. Derfor må vi til enhver tid være forberedt på nye eksplosjoner. Selv om vi hele tiden vedlikeholder våre beskyttelsesmekanismer på tjenerne vil det fortsatt være slik at alle brukere bør holde sin virusbeskyttelse oppdatert lokalt på den enkelte maskin.

← Tilbake

webhosters.no - en tjeneste fra Mediaverkstedet
Design nettsted: Fluidcube
Realisering nettsted: Z-it Productions