Toppdomenet .no (Norge)

Organisasjoner registrert i Enhetsregisteret kan søke om inntil 20 domenenavn i toppdomenet .no (se NORIDs regler). I tillegg kan en organisasjon inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene organisasjonen tilhører, samt 5 domenenavn under hvert kategoridomene organisasjonen tilhører. For registrering i .no avkreves en registreringsavgift fra NORID, deretter en årlig avgift. Dette kommer i tillegg til våre priser for web-hotell eller domeneparkering. Registreringer knyttet til web-hotell har lavere priser for vedlikehold enn registreringer knyttet til domeneparkering, se bestilling for domene.

NB! For alle nyregistreringer skal NORIDs egenerklæring sendes oss i undertegnet stand før vi foretar registrering. Denne egenerklæringen kan enten sendes oss pr. fax (66 78 42 94) eller pr. post.

Domenenavn med æ, ø og å

Det er åpnet for registrering av domenenavn med æ, ø og å i .no-sonen. Vi gjør oppmerksom på at dette stiller særskilte krav til programvare.

Flytting av domenenavn

Ved flytting av domenenavn til web-hotell eller domeneparkering og/eller domenepekere levert av oss forestår vi de nødvendige endringsmeldinger til NORID. Ved slik flytting endres også registrar for domenet. Flytting av domener til oss er vederlagsfritt, dvs. at det medfører ikke kostnader utover kostnad for web-hotell eller domeneparkering og NORIDs avgifter. Med våre lave priser for web-hotell og domeneparkering kan det derfor være store penger å spare på flytte domenet. Ulike bestillingsskjema benyttes for flytting til web-hotell og flytting til domeneparkering/-peking.

Endringer av informasjon om domenet

I NORIDs regler finner vi følgende:
"Det er søkerens ansvar å holde den registrerte informasjonen om et domenenavn oppdatert. Om man for eksempel skifter telefonnummer, postadresse eller kontaktperson må NORID varsles om dette, slik at vi kan oppdatere våre opplysninger."
Slike endringer skal sendes inn til NORID via endringsmeldinger fra godkjent registrar. Endringer bør meldes snarest mulig. Vi vil kun foreta endringer for eksisterende kunder, dvs. for kunder som har domener der vi i dag står som registrar. Kontakt oss for rapportering av endringer. Spesielle regler gjelder for endringer av eierskap til domenenavn.

Bestilling

Uten web-hotell
Med web-hotell

Toppdomenet .no - overføring eierskap

Overføring av eierskap for et domene fra en organisasjon til en annen er mulig dersom ny eier tilfredsstiller kravene til registrering. For å iverksette en slik overføring må eksisterende eier sende oss et undertegnet eksemplar av NORIDs flytte-erklæring. NB! Denne erklæringen må underskrives av den person hos nåværende eier som er registrert som rettslig kontaktperson eller annen som organisasjon gir signeringsrett. Overføring av eierskap har forøvrig samme NORID avgifter og kostnader som for nyregistrering av domene. Bestilling skal gjøres av ny eier.

NB! For alle overføringer skal NORIDs egenerklæring sendes oss i undertegnet stand før vi foretar endring. Denne undertegnes av ny eier.

webhosters.no - en tjeneste fra Mediaverkstedet
Design nettsted: Fluidcube
Realisering nettsted: Z-it Productions