Toppdomenene .com/.net/.org

Her er det fritt frem for registrering av domener, men følgende tommelfinger-regler bør følges:

- .com er for kommersielle virksomheter
- .net er for virksomheter innen nett- og IT-bransjen
- .org er for organisasjoner
For alle registrerte domener skal det svares en årsavgift. Vi forestår registrering på vegne av kunden og krever inn årsavgifter på vegne av registrar. Dette kommer i tillegg til våre priser for web-hotell eller domeneparkering. Registreringer knyttet til web-hotell har lavere priser for vedlikehold enn registreringer knyttet til domeneparkering, se bestilling for web-hotell.

Flytting av domenenavn

Ved flytting av domenenavn til web-hotell eller domeneparkering/-pekere levert av oss forestår vi de nødvendige endringsmeldinger til registrar. Vi anbefaler at domenet flyttes over til oss som registrar da dette vil gi dere ytterligere besparelser i de aller fleste tilfeller. En slik endring vil gi dere ett års forlengelse av registrering utover eksisterende avtaleperiode for domenet. NB! Enkelte registrarer tillater ikke endring av registrar i den siste perioden før utløp av avtaleperiode (eks. siste måneden før fornyelse). Ulike bestillingsskjema benyttes for flytting til web-hotell og flytting til domeneparkering/-peking.

Endringer av informasjon om domenet

Slike endringer skal sendes inn til registrar fra oss. Kontakt oss på firmapost@webhosters.no eller bruk skjema for domene-endringer. Spesielle regler gjelder for endringer av eierskap til domenenavn.

Bestilling

Uten web-hotell
Med web-hotell

webhosters.no - en tjeneste fra Mediaverkstedet
Design nettsted: Fluidcube
Realisering nettsted: Z-it Productions