Nettstedsanalyse

Har du kontroll? Aner du noe om hvem som bruker nettstedet ditt? Du har kanskje en statistikk over brukeren av nettstedet og forsøker som best du kan å få enda flere til å bruke nettstedet ditt. Og kanskje går du i den vanlige felle: du lytter til en selger som vil at du skal investere i søkemaskinoptimalisering og som gir deg garantier på at dette vil gi deg mer trafikk. Lurt igjen?!

Vi ser svært mange eksempler på at nettstedseiere kjøper katalogoppføringer og såkalt søkemaskinoptimalisering uten at dette gir nevneverdige resultater. Dessverre er det altfor mange som bruker titusenvis av kroner på tjenester som ikke gir uttelling i inntekter til virksomheten.

Det nytter ikke å kjøpe all verdens litteratur om søkemaskinoptimalisering eller å delta på all verdens kurs om dette dersom du ikke først tar en analyse av hva situasjonen egentlig er for nettstedet. Og da er det ikke tilstrekkelig å titte i egne logger og driftsstatistikker for å finne ut hva som skjer. Der finner du nemlig bare de som har funnet frem til deg. Men disse loggene forteller deg ingenting om hvilke referanser som finnes til ditt nettsted der ute! Og hvilken ranking er nettstedet ditt gitt der ute?

For å kunne forbedre trafikken til ditt nettsted må du vite mer om hvordan ditt nettsted rankes og ut fra dette se hva som bør gjøres av tiltak. Kanskje er det slett ikke søkemaskinoppdatering som skal til, men ganske enkelt endringer i innhold og/eller innregistrering av nettstedet i de riktige katalogene. Eller andre enkle tiltak.

For å kunne forbedre ranking må du vite noe om hvordan du rankes i dag. Og du må kunne måle ranking på nytt og på nytt for hver gang du gjennomfører større tiltak for forbedring av ranking. Kun på denne måten kan du måle om dine tiltak har den ønskede effekt.

Mediaverkstedet/webhosters.no tilbyr deg nå en omfattende pakke med analyse av ditt nettsted. Pakken inneholder totalt 14 ulike rapporter - resultatet av omfattende søkemaskinsanalyse og lenkeanalyse. Pakken kan bestilles som frittstående uten sammenfatning/analyse eller med en oppsummeringsrapport utarbeidet av oss. Sammen med rapportene vil det alltid leveres et enkelt dokument som beskriver hvordan rapportene og tabellene kan tolkes.

Dette er de 14 rapportene som inngår i pakken

Dokumenteksemplene lenket opp i denne oversikten er rapporter for vårt eget nettsted webhosters.no. Din pakke inneholder selvfølgelig rapporter for ditt nettsted, dine søkeord osv..
- Web Ranking - nåværende rankverdi (pdf; 31 sider)
- Web Ranking - rankverdi for søkeord (pdf; 13 sider)
- Web Ranking - søkeordsoversikt ditt nettsted (pdf; 2 sider)
- Web Ranking - ranking i søkemaskiner (pdf; 13 sider)
- Web Ranking - topplisten for dine søkeord (pdf-utdrag; 15 første av totalt 352 sider)
- Web Ranking - synlighet (pdf; 1 side)
- Link Ranking - hvilke domener lenker til deg (pdf; 1 side)
- Link Ranking - lenkeord inng. lenker (pdf; 5 sider)
- Link Ranking - lenkeord inng. lenker pr. nettsted (pdf; 21 sider)
- Link Ranking - henv. fordelt på søkemaskiner (pdf-utdrag; 15 sider av totalt 68 sider)
- Link Ranking - info. om henv. nettsteder (pdf-utdrag; 15 sider av totalt 243 sider)
- Link Ranking - oversikt over henv. nettsteder (pdf; 20 sider)
- Link Ranking - henvisende nettsteder (pdf; 14 sider)
- Link Ranking - ubekreftede henvisninger (pdf; 38 sider)

Rapportene for ditt nettsted leveres fra oss som slike pdf-er som disse eksemplene. Men husk at rapportene for ditt nettsted kan være både mer eller mindre omfangsrike. Størrelsen på rapportene avhenger av ditt nettsteds kompleksitet, de søkeord som er registrert for ditt nettsted og de oppføringer som finnes for ditt nettsted i ulike søkemaskiner. Tommelfingerregel: jo tynnere rapporter, jo dårligere oppmerksomhet har ditt nettsted.

Sammenligninger - over tid

En enkeltstående analyse gir ingen sommer. Ei heller den endelige løsning. Vi kan kjøre samme analyse gang på gang. For hver analyse vil du da (som i de ovenstående eksemplene) få med endringer i ranking mv. fra forrige analyse.

Sammenligninger - ditt nettsted vs. konkurrenter

Vi kan kjøre rapporter som viser hvordan ditt nettsted kommer ut sammenlignet med dine konkurrenter.

Analysegrunnlag: hvilke søkemaskiner benyttes?

Vi benytter som standard kun de norskspråklige søkemaskinene som. f.eks. Google, Gule sider, Kvasir mm. Totalt er det da 27 ulike søkemaskiner som vi kjører analysene mot. Men vi kan sette opp analysen mot et hvilket som helst *utvalg av totalt over 1600 søkemaskiner*. Søkemaskiner kan velges ut fra språk mm.

Analyse av rapporter

Trenger du bistand til å tolke rapportene. Vi kan gi deg en sammenfatning og tekstlig fremstilling av nøkkeltall fra rapportene. Vår sammenfatning vil i tillegg ta med det vi mener er tiltak som kan ha nytte for bedring av ranking for ditt nettsted.

Kontakt oss for pristilbud.

← Tilbake

webhosters.no - en tjeneste fra Mediaverkstedet
Design nettsted: Fluidcube
Realisering nettsted: Z-it Productions