Internasjonale domener - signeringsrett

For alle domener er det registrert rettslig kontaktperson (Admin-c) og e-post adresse for denne. Alle endringer skal godkjennes av Admin-c og innehaverorganisasjon må da sørge fo å ha tilgang til den registrerte e-post adressen. I de tilfeller der Admin-c ikke lenger har signeringsrett for organisasjonen som eier domenet må organisasjonen sende oss tilstrekkelig informasjon for endring av signeringsrett. Kontakt oss på firmapost@webhosters.no for nærmere informasjon.

sist endret 23. mars 2004

- - - - -