Toppdomenene .info & .biz - overføring eierskap

Overføring av eierskap for et domene fra en organisasjon til en annen er mulig dersom ny eier tilfredsstiller kravene til registrering. For å iverksette en slik overføring må eksisterende eier sende oss en skriftlig bekreftelse. NB! Denne bekreftelsen må underskrives av den person hos nåværende eier som er registrert som rettslig kontaktperson eller annen som organisasjon gir signeringsrett.
NB! Vi foretar slike endringer kun for domener som allerede driftes av oss eller domener som skal flyttes til oss. Vi påtar oss ikke slike endringer for domener driftet av andre aktører. Eksisterende kunder kan benytte kontaktskjema eller ringe oss. Øvrige benytter våre bestillingsskjema for hhv. domeneregistrering eller web-hotell ved flytting av domene.

Dersom domenet skal flyttes til oss vil vi på bakgrunn av bestillingen kontakte dere med forslag til web-hotell konto eller domeneparkeringsalternativ. Eierskifte vil ikke iverksettes før vi har mottatt erklæring fra nåværende eier.

sist endret 23. mars 2004

- - - - -